O 21 de agosto de 2010 entramos en déficit ecolóxico

O 21 de agosto de 2010 o consumo desaforado de parte da Humanidade xa tiña devorado todos os recursos que o planeta produce nun ano. É dicir, todo o que consumimos dende ese día son recursos que non se repoñen. Estamos a desbaratar os nosos aforros ecolóxicos .

Este día no que entramos en débeda ecolóxica chega cada ano máis cedo, o que debería acender todas as alarmas e levarnos a por fin a un sistema irracional e insostíbel. Pois mentres o planeta se esgota, desbaldamos recursos absurdamente. Na New Economics Foundation (en inglés) apuntan algúns exemplos do último ano sobre o Reino Unido, que:

  • Exportou 131.000 toneladas de chicle a España e importou 125.000
  • Exportou 3.300 toneladas de xoguetes a Nova Zelandia e importou 2.400 de volta
  • Exportou 43.ooo toneladas de caramelo a Francia e importou 39.000 á súa vez.